Διαφημιστική Εταιρεία

Η Mercury Integrated Services ή “M.I. Services” δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών από το 2018. Παρέχει υπηρεσίες, έχοντας ως κύριο στόχο την κάλυψη αναγκών των επαγγελματιών, προσφέροντας τους καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις όπως απαιτεί η εποχή.
Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εργασιών τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες διατηρώντας εχεμύθεια, επαγγελματικότητα, ταχύτητα και ποιότητα.
Κάθε υπηρεσία / εργασία έχει τον υπεύθυνο που αναλαμβάνει την ορθή διεκπεραίωση του εκάστοτε έργου.

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ / ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

Ας έρθουμε σε επαφή!